Oct 29, 2020   10:15 p.m. Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Academic information system

Course syllabus 2_STAV6_A - Staviteľstvo VI (FAD - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
2_STAV6_A
Názov predmetu:
Staviteľstvo VI
Ukončenie a kredity:
skúška (4 kredity)
Obsah predmetu:
1.Architektonický celok a detail. (dotácia 2/1)
 
a.
Teoretické východiská a postupy navrhovania konštrukčných detailov.

2.
Vývojové trendy a súčasný detail. (dotácia 4/2)
3.Materiálová báza a jej význam v navrhovaní konštrukčných detailov. (dotácia 4/2)
 
a.Sémantika detailu.

4.Kontext prostredia a detailu (vplyvy faktorov prostredia). (dotácia 2/1)
5.
Definovanie okrajových podmienok návrhu detailu. (dotácia 2/1)
 
a.
Ťažiskové kritéria pre návrh detailu a koncept detailu.

6.
Technologické súvislosti realizácie architektonicko - konštrukčných detailov: monolitický a prefabrikovaný detail. (dotácia 2/1)
7.
Konfrontácie tvorby detailov a v architektonickej praxi. (dotácia 4/2)


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Type of output: