29. 10. 2020  20:18 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 2_STAV6_A - Staviteľstvo VI (FAD - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta architektúry a dizajnu
Kód predmetu:
2_STAV6_A
Názov predmetu: Staviteľstvo VI
Ukončenie a kredity:
skúška (4 kredity)
Obsah predmetu:
1.
Architektonický celok a detail. (dotácia 2/1)
 
a.Teoretické východiská a postupy navrhovania konštrukčných detailov.

2.
Vývojové trendy a súčasný detail. (dotácia 4/2)
3.
Materiálová báza a jej význam v navrhovaní konštrukčných detailov. (dotácia 4/2)
 
a.Sémantika detailu.

4.
Kontext prostredia a detailu (vplyvy faktorov prostredia). (dotácia 2/1)
5.
Definovanie okrajových podmienok návrhu detailu. (dotácia 2/1)
 
a.
Ťažiskové kritéria pre návrh detailu a koncept detailu.

6.
Technologické súvislosti realizácie architektonicko - konštrukčných detailov: monolitický a prefabrikovaný detail. (dotácia 2/1)
7.Konfrontácie tvorby detailov a v architektonickej praxi. (dotácia 4/2)


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: