21. 10. 2020  4:50 Uršuľa
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 2_TEK8_A - Tectonics in Architecture (FAD - SS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


University:
Slovak University of Technology in Bratislava
Faculty:
Course unit title:
Tectonics in Architecture
Course unit code:
2_TEK8_A
Mode of completion and Number of ECTS credits:
Exam (3 credits)
 
Name of lecturer:
doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, CSc. (examiner, instructor, lecturer, person responsible for course) - slovak
doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc. (instructor, lecturer) - slovak
doc. Ing. Oľga Ivánková, PhD. (lecturer) - slovak, english
Ing. arch. Yakoub Meziani, PhD. (examiner, instructor, lecturer) - slovak
 
Learning outcomes of the course unit:
Aims and objectives: Developing knowledge about the origin, evolution and tectonic development principles in architecture. Mastering the basic principles of tectonic systems. Analysis and evaluation of systems supporting the construction of examples of historic and contemporary architecture. Determinants of tectonic systems, defining the principles of tectonic structures and tectonic details.
 
Prerequisites and co-requisites:
none
 
Course contents:
Aims and objectives: Developing knowledge about the origin, evolution and tectonic development principles in architecture. Mastering the basic principles of tectonic systems. Analysis and evaluation of systems supporting the construction of examples of historic and contemporary architecture. Determinants of tectonic systems, defining the principles of tectonic structures and tectonic details.

Brief outline: Lectures:
1. tectonics in architecture, its origin, meaning and forms of architectural presentation
2. tectonics and architecture and technology links
3. tectonic systems in historical architecture
4. tectonic systems in contemporary architecture
5. high-tech as a tectonic phenomenon in contemporary architecture
6. creation of high-tech leaders architecture
7. tectonic structural system
8. ties of basic structural elements in the tectonic concept
9. the static forces as decisive determinant of structural elements
10. principles of tectonic structures and tectonic details
11. tectonic concept and its role in the creation of architectural works
12. role and importance of tectonics in the current architectural creation
13. Applying basic principles of the present tectonic architectural creation
 
Recommended or required reading:
Basic:
TUŽINSKÝ, I. -- SIVÁK, Š. -- LAVRINČÍKOVÁ, D. Architektúra hál ako výraz symbiózy funkcie, tektoniky a ekológie. In Stavebnícka ročenka 2002. Bratislava : Jaga, 2001, p. 15--23. ISBN 80-88905-57-5.
TUŽINSKÝ, I. Digitálne morfované tvary v súčasnej architektonickej tvorbe.Digitally Morphed Shapes in Current Architectural Design. In LAVRINČÍKOVÁ, D. Konštrukcie v súčasnej architektúre. Construction in Current Architecture : Zborník abstraktov.Proceedings of Abstracts. 4.medzinárodná vedecká konferencia, Banská Štiavnica 17.-19.5.2007. Bratislava: STU v Bratislave FA, 2007, ISBN 978-80-227-2651-1.
TUŽINSKÝ, I. Enviromentálne aspekty v koncepcii architektonických a konštrukčných návrhov. In PAVLÍK, M. Sborník přednášek: Trendy racionálního využití energie při provozování budov ve výukovém procesu = Optimization of Energy Utilization in Buildings Operation. Latest Development Application in Lectures. Praha: ČVUT FA, 2010, p. 35--40. ISBN 978-80-01-04640-1.

 
Planned learning activities and teaching methods:
Exercises:
1st-6th weekly analysis of selected examples of tectonic architecture - a comparison with other examples in architecture
7th-12th week: by creating the tectonic architecture of the individual entries - listed topics.
13th week - credit
 
Assesment methods and criteria:
Min. 3 consultation: the first end of the 4th week, the second by the end of ninth week, the third by the end of the 12th week. Failure to comply with these conditions is cause to issue a credit. Inadequate level of second consultation is reason to issue a credit.
- Range: textual part min.2A4 machine side, at least part of the 4A3,

Test: test of the primary circuit of lectures and literature classification of exercise is an auxiliary criterion evaluation of the overall test of 50%.
 
Language of instruction:
Slovak, English
 
Work placement(s):
There is no compulsory work placement in the course unit.


Last modification made by Róbert Tichý on 04/30/2019.

Typ výstupu: