22. 9. 2020  22:37 Móric
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 2_TEK8_A - Tektonika v architektúre (FAD - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: 2_TEK8_A
Názov predmetu: Tektonika v architektúre
Ukončenie a kredity:
skúška (3 kredity)
Obsah predmetu:
1.
tektonika v architektúra (dotácia 1/1)
 
a.. tektonika v architektúre, jej vznik, význam a formy architektonickej prezentácie

2.
. tektonika a väzby architektúry a techniky (dotácia 1/1)
3.. tektonické systémy v historickej architektúre (dotácia 1/1)
4.
tektonické systémy v súčasnej architektúre (dotácia 1/1)
5.high-tech ako tektonický fenomén v súčasnej architektúre (dotácia 1/1)
6.
tvorba predstaviteľov high-tech architektúry (dotácia 1/1)
7.
. tektonický konštrukčný systém (dotácia 1/1)
8.
väzby základných konštrukčných prvkov v rámci tektonického konceptu (dotácia 1/1)
9.
priebeh statických síl ako určujúci determinant tvorby konštrukčných prvkov (dotácia 1/1)
10.
zásady tvorby tektonických konštrukcií a tektonických detailov (dotácia 1/1)
11.
tektonický koncept a jeho postavenie pri tvorbe architektonického diela (dotácia 1/1)
12.
. úloha a význam tektoniky v súčasnej architektonickej tvorbe (dotácia 1/1)
13.
Uplatnenie základných tektonických princípov v súčasnej architektonickej tvorbe (dotácia 1/1)


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: