18. 9. 2020  21:07 Eugénia
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 58888_5B - Ž - celkový výsledok (FAD - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Názov predmetu:
Ž - celkový výsledok
Kód predmetu: 58888_5B
Ukončenie a kredity:
štátna záverečná skúška (0 kreditov)
 
Vyučujúci: doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, CSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet slúži na informáciu o celkovom výsledku štúdia. Absolvuje sa formou štatistického vyhodnotenia výsledkov v jednotlivých predmetoch.
 
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Predmet slúži na informáciu o celkovom výsledku štúdia. Absolvuje sa formou štatistického vyhodnotenia výsledkov v jednotlivých predmetoch.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity:
štatistické vyhodnotenie výsledkov štúdia v jednotlivých predmetoch
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Štátna záverečná skúška
 
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: