19. 9. 2020  20:57 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 58888_5B - Ž - celkový výsledok (FAD - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
58888_5B
Názov predmetu:
Ž - celkový výsledok
Ukončenie a kredity:
štátna záverečná skúška (0 kreditov)
Obsah predmetu:
1.
Parciálne súčasti ŠS (dotácia 0/0)


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: