21. 10. 2020  4:48 Uršuľa
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 2_PPR3_A - Pracovné prostredie (FAD - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
2_PPR3_A
Názov predmetu: Pracovné prostredie
Ukončenie a kredity:
skúška (3 kredity)
Obsah predmetu:
1.
Prednášky (dotácia 1/1)
 
a.
Ciele kreovania pracovného prostredia vo výrobných a inžinierskych stavbách.
Metodické postupy pri tvorbe výrobného interiéru ( analýza, syntéza).
Zložky pracovného prostredia, prvky pracovného priestoru.
b.Typy výrobných interiérov ( jednoúčelový, viacúčelový).
Stavebná štruktúra, technológia prevádzky, doprava, človek.
c.
Tvorba priestoru, voľba materiálov a ich povrchových úprav.
Svetelné, akustické, mikroklimatické podmienky v pracovnom prostredí.
d.
Farba v pracovnom prostredí výrobných stavieb, funkcie farby v pracovnom prostredí.
Metódy pri farebnom riešení výrobných interiérov. Zásady farebného riešenia priestoru


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: