Oct 29, 2020   9:54 p.m. Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Academic information system

Course syllabus 1_VIS_AU - Výrobné a inžinierske stavby (FAD - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta architektúry a dizajnu
Kód predmetu: 1_VIS_AU
Názov predmetu: Výrobné a inžinierske stavby
Ukončenie a kredity:
skúška (3 kredity)
Obsah predmetu:
1.Priemyselné stavby (dotácia 8/4)
 
a.
- vývoj, klasifikácia priemyselných stavieb, priemyselné územie
- priemysel a sídlo, štruktúra a pásmovanie závodu,
b.
- predzávodné, vstupné, sociálno-hygienické pásmo priemyselného závodu
c.- pásmo hlavnej výroby, pomocných prevádzok , pracovné prostredie, konštrukcie

2.Poľnohopodárske stavby (dotácia 8/4)
 
a.- poľnohosp.-potravin. výroba a krajina, farma a sídlo, klasifikácia, hygiena výroby
b.- štruktúra a prevádzkové časti farmy živočíšnej výroby
c.- štruktúra a prevádzkové časti farmy rastlinnej výroby
- služby v sektore poľnohospodárstva

3.
Inžinierske stavby (dotácia 8/4)
 
a.
- vývoj a klasifikácia inžinierskych stavieb, zásady navrhovania, typológia, konštrukcia a participácia architekta
- vodné stavby
b.
- dopravné inžinierske stavby
c.
- vertikálne a špeciálne inžinierske diela
- komplexy pre energetiku


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Type of output: