21. 10. 2020  10:55 Uršuľa
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 1_VIS_AU - Výrobné a inžinierske stavby (FAD - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry a dizajnu
Kód predmetu:
1_VIS_AU
Názov predmetu:
Výrobné a inžinierske stavby
Ukončenie a kredity:
skúška (3 kredity)
Obsah predmetu:
1.
Priemyselné stavby (dotácia 8/4)
 
a.
- vývoj, klasifikácia priemyselných stavieb, priemyselné územie
- priemysel a sídlo, štruktúra a pásmovanie závodu,
b.
- predzávodné, vstupné, sociálno-hygienické pásmo priemyselného závodu
c.- pásmo hlavnej výroby, pomocných prevádzok , pracovné prostredie, konštrukcie

2.
Poľnohopodárske stavby (dotácia 8/4)
 
a.
- poľnohosp.-potravin. výroba a krajina, farma a sídlo, klasifikácia, hygiena výroby
b.
- štruktúra a prevádzkové časti farmy živočíšnej výroby
c.- štruktúra a prevádzkové časti farmy rastlinnej výroby
- služby v sektore poľnohospodárstva

3.
Inžinierske stavby (dotácia 8/4)
 
a.
- vývoj a klasifikácia inžinierskych stavieb, zásady navrhovania, typológia, konštrukcia a participácia architekta
- vodné stavby
b.- dopravné inžinierske stavby
c.
- vertikálne a špeciálne inžinierske diela
- komplexy pre energetiku


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: