26. 5. 2020  15:07 Dušan
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 1_BP_AU - Bakalárska práca (FA - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta architektúry
Kód predmetu:
1_BP_AU
Názov predmetu:
Bakalárska práca
Ukončenie a kredity:
skúška (20 kreditov)
Obsah predmetu:
1.
1. etapa - návrh je spracovaný vo forme komplexnej architektonickej štúdie (projekt pre ÚR) (dotácia 0/0)
2.2. etapa - spracovanie návrhu vo forme projektu stavby pre stavebné konanie s koordinačným situačným riešením prípojok inžinierskych sietí. Súčasťou riešenia je prehlbujúca časť realizačnej dokumentácie stavby a architektonicko - konštrukčné detaily (zadaného priestoru). (dotácia 0/0)


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: