17. 1. 2020  15:11 Nataša
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-BP1-AI - Bakalársky projekt 1 (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-BP1-AI
Názov predmetu: Bakalársky projekt 1
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (5 kreditov)
Obsah predmetu:
Analýza problému. Získavanie informácií a štúdium. Hrubý návrh riešenia problému. Písomná prezentácia analýzy a hrubého návrhu riešenia problému.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 06. 05. 2019.

Typ výstupu: