17. 1. 2020  14:02 Nataša
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-KSIF - Klasické šifry (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-KSIF
Názov predmetu: Klasické šifry
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
Obsah predmetu:
1. Základné pojmy o šifrovaní
2. Evolúcia kryptografických algoritmov
3. Šifrovanie a permutácie
4. Základy modulárnej aritmetiky
5. Štatistické vlastnosti jazyka
6. Anagramy a transpozičné šifry
7. Prehľad substitučných algoritmov
8. Počítače a klasické šifry
9. Substitučno – transpozičné šifry
10. Šifry s veľmi dlhým kľúčom
11. Rotorové šifry
12. Lúštenie ENIGMY


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 06. 05. 2019.

Typ výstupu: