19. 9. 2020  21:11 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B-TZI - Teoretické základy informatiky (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu:
B-TZI
Názov predmetu:
Teoretické základy informatiky
Ukončenie a kredity:
skúška (6 kreditov)
Obsah predmetu:
• Pojem množstva informácie
• Entrópia a jej využitie
• Komunikačné relácie, automaty a pologrupy
• Algoritmy, Turingové stroje a problém zastavenia
• Stochastické automaty
• Lineárne automaty
• Pojem náhodnej postupnosti a odlíšiteľnosť v informatike
• Triedy asymptotickej zložitosti výpočtu
• Problém „jednosmernej funkcie“


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 03. 02. 2020.

Typ výstupu: