1. 4. 2020  4:47 Hugo
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-EPSP - Elektrické pohony a servopohony (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-EPSP
Názov predmetu: Elektrické pohony a servopohony
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
Obsah predmetu:
Dynamika a kinematika pohybových systémov. Elektromechanické systémy. Elektrický stroj. Princíp činnosti a metódy riadenia rotačných elektrických motorov (jednosmerný, asynchrónny, synchrónny, BLDC a krokový motor). Servopohon. Generátor momentu s jednosmerným a striedavým motorom. Rýchlostné servopohony: štruktúry regulačného obvodu a metodika syntézy regulátorov.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 06. 05. 2019.

Typ výstupu: