29. 1. 2020  6:44 Gašpar
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B-LS - Logické systémy (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-LS
Názov predmetu: Logické systémy
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
Obsah predmetu:
Booleovské funkcie. Booleovské výrazy a ich normálne formy. Formy zápisu logických funkcií. Minimalizácia booleovských výrazov. Primitívne a komplexné logické členy. Kombinačné logické obvody. Realizácia logických funkcií pomocou spínačov. Realizácia primitívnych a komplexných logických funkcií v technológii CMOS. Pamäťové elementy/preklápacie obvody. Konečné automaty. Časovanie sekvenčných obvodov. Synchrónne a asynchrónne sekvenčné obvody.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 07. 05. 2019.

Typ výstupu: