15. 11. 2019  10:35 Leopold
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-CRI - Discrete-time control (FEEIT - SS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-CRI
Názov predmetu: Číslicové riadenie
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
Obsah predmetu:
V tomto jazykovom variantu nie je obsah predmetu vložený.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 05. 2019.

Typ výstupu: