9. 4. 2020  19:24 Milena
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I-NJ - Nemecký jazyk (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-NJ
Názov predmetu: Nemecký jazyk
Ukončenie a kredity: skúška (2 kredity)
Obsah predmetu:
1.Univerzity a vysoké školy (východiskový text a lexikálno-gramatické konštrukcie prispôsobené jazykovej úrovni študentov) (dotácia 0/2)
 
a.Opis a charakteristika STU a jej jednotlivých fakúlt, definovanie pojmov z univerzitného prostredia
b.Diskusia na tému štúdium, štrukturovaný životopis

2.Matematika a fyzika ako základná gramotnosť v technických disciplínach (východiskový text a lexikálno-gramatické konštrukcie prispôsobené jazykovej úrovni študentov) (dotácia 0/2)
 
a.Vyjadrovanie a interpretácia číselných údajov, dát, matematických a fyzikálnych veličín, porovnávanie
b.Terminologické rozdiely v nemčine a slovenčine, detailné čítanie

3.Vybavenosť domácností elektronikou a domácimi spotrebičmi (východiskový text a lexikálno-gramatické konštrukcie prispôsobené jazykovej úrovni študentov) (dotácia 0/2)
 
a.Terminológia grafov a štatistických tabuliek, vyjadrovanie logických súvislostí, porovnávanie
b.Komprimovanie textu, nominalizácia, osnova

4.Zdroje energie (východiskový text a lexikálno-gramatické konštrukcie prispôsobené jazykovej úrovni študentov) (dotácia 0/2)
 
a.Alternatívne zdroje energie; opis predmetu a pracovného postupu
b.Atómová energia; rôzne techniky čítania

5.Roboty a nanotechnológie (východiskový text a lexikálno-gramatické konštrukcie prispôsobené jazykovej úrovni študentov) (dotácia 0/2)
 
a.Termíny, pojmové reťazce
b.Zostavenie heslovitej štruktúry prezentácie, protokol

6.Elektronické médiá (východiskový text a lexikálno-gramatické konštrukcie prispôsobené jazykovej úrovni študentov) (dotácia 0/2)
 
a.Základy počítačovej komunikácie;e-mailovanie, internacionalizmy, práca s kontextom
b.Počítačová závisloť;špecifiká náučného štýlu, diskusia
c.Záverečný test, samohodnotenie študentov


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 05. 2019.

Typ výstupu: