23. 9. 2020  5:16 Zdenka
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I-AFJ - Automaty a formálne jazyky (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu:
I-AFJ
Názov predmetu:
Automaty a formálne jazyky
Ukončenie a kredity:
skúška (6 kreditov)
Obsah predmetu:
1. Jazyky a ich reprezentácia, Gramatiky.
2. Konečné automaty a regulárne gramatiky. NKA, DKA, ich ekvivalencia. Minimalizácia DKA. Pumpovacia lema pre regulárne jazyky.
3. Bezkontextové gramatiky. Úpravy bezkontextových gramatík. CHNF. Pumpovacia lema pre bezkontextové jazyky. Zásobníkové automaty.
4. Štruktúra kompilátora, Lexikálna analýza, FLEX.
5. Syntaktická analýza. CYK algoritmus.
6. Syntaktická analýza zhora-nadol, LL(1) analyzátor.
7. Syntaktická analýza zdola-nahor, LR(0) analyzátor, SLR(1) analyzátor, LR(1) analyzátor, LALR(1) analyzátor.
8. Riešenie konfliktov pri syntaktickej analýze, GLR syntaktický analyzátor.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 05. 2019.

Typ výstupu: