25. 10. 2020  16:11 Aurel
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-AFJ - Automaty a formálne jazyky (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
I-AFJ
Názov predmetu:
Automaty a formálne jazyky
Ukončenie a kredity:
skúška (6 kreditov)
Obsah predmetu:
1. Jazyky a ich reprezentácia, Gramatiky.
2. Konečné automaty a regulárne gramatiky. NKA, DKA, ich ekvivalencia. Minimalizácia DKA. Pumpovacia lema pre regulárne jazyky.
3. Bezkontextové gramatiky. Úpravy bezkontextových gramatík. CHNF. Pumpovacia lema pre bezkontextové jazyky. Zásobníkové automaty.
4. Štruktúra kompilátora, Lexikálna analýza, FLEX.
5. Syntaktická analýza. CYK algoritmus.
6. Syntaktická analýza zhora-nadol, LL(1) analyzátor.
7. Syntaktická analýza zdola-nahor, LR(0) analyzátor, SLR(1) analyzátor, LR(1) analyzátor, LALR(1) analyzátor.
8. Riešenie konfliktov pri syntaktickej analýze, GLR syntaktický analyzátor.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 05. 2019.

Typ výstupu: