5. 12. 2019  20:12 Oto
Akademický informační systém

Sylabus předmětu KSS_I - Komunikačné služby a siete (FIIT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Kód predmetu: KSS_I
Názov predmetu: Komunikačné služby a siete
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
Obsah predmetu:
1. Sieťová bezpečnosť, bezpečnostná architektúra a vrstvové sieťové modely.
2. Bezpečnostné brány, sieťová bezpečnosť na IP vrstve, IPsec, NAT.
3. Komunikačné služby, QoS, QoS nad IP.
4. QoS nástroje. Označovanie a klasifikácia tokov, správa radov, plánovanie.
5. QoS architektúry, Intserv, Diffserv, MPLS.
6. Transportné protokoly,výkonostné problémy v rýchlych sieťach. Výkonnosť TCP protokolov, riadenie zahltenia, QoS a TCP.
7. Systémy správy sietí - modely a základné funkcie správy. SNMP protokoly, porovnanie rôznych verzií.


Poslednú zmenu urobila RNDr. Marta Gnipová dňa 15. 05. 2019.

Typ výstupu: