Oct 22, 2020   8:24 p.m. Sergej
Academic information system

Course syllabus 413K0_4D - Kinetika a modelovanie (FCHPT - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: 413K0_4D
Názov predmetu:
Kinetika a modelovanie
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (6 kreditov)
Obsah predmetu:
Odvodzovania modelových kinetických rovníc pre zložité katalyzované a nekatalyzované reakcie, diskriminačné metódy plánovania kinetických experimentov, evolučný plán experimentov na upresnenie hodnôt kinetických parametrov, meranie a vyhodnocovanie kinetiky chemických reakcií v homogénnych a heterogénnych systémoch, vrátane katalyzovaných reakcií, kinetické modely chemických reaktorov


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 20. 05. 2019.

Type of output: