31. 10. 2020  23:39 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 413K0_4D - Kinetika a modelovanie (FCHPT - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
413K0_4D
Názov predmetu:
Kinetika a modelovanie
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (6 kreditov)
Obsah predmetu:
Odvodzovania modelových kinetických rovníc pre zložité katalyzované a nekatalyzované reakcie, diskriminačné metódy plánovania kinetických experimentov, evolučný plán experimentov na upresnenie hodnôt kinetických parametrov, meranie a vyhodnocovanie kinetiky chemických reakcií v homogénnych a heterogénnych systémoch, vrátane katalyzovaných reakcií, kinetické modely chemických reaktorov


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 20. 05. 2019.

Typ výstupu: