23. 1. 2020  15:25 Miloš
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 230311_BDP - Dopravná technika (SjF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 230311_BDP
Názov predmetu: Dopravná technika
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
Obsah predmetu:
Piestové spaľovacie motory, princíp práce. Charakteristiky a emisie motorov.
Vývojové trendy v oblasti pohonných jednotiek.
Koncepcie a charakteristiky motorových vozidiel.
Vývojové trendy v cestných motorových vozidlách. Prvky bezpečnosti v konštrukcii motorových
vozidiel.
Základné technické parametre mobilných strojov, hlavné konštrukčné časti.
Vývojové trendy v oblasti mobilných pracovných strojov.


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 19. 06. 2019.

Typ výstupu: