14. 12. 2019  8:18 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 230319_BDP - Základy konštrukcie automobilov (SjF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 230319_BDP
Názov predmetu: Základy konštrukcie automobilov
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
Obsah predmetu:
Obsah predmetu:
-história, karosérie, podvozky
-spaľovacie motory
-prevodové ústrojenstvo
-elektrické a elektronické systémy
-automobil a životné prostredie
-vývojové trendy


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 19. 06. 2019.

Typ výstupu: