19. 1. 2020  5:23 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 230547_IDP - Semestrálny projekt (SjF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 230547_IDP
Názov predmetu: Semestrálny projekt
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (6 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Práca na individuálnom zadaní (dotácia 0/52)


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 20. 06. 2019.

Typ výstupu: