Apr 5, 2020   6:38 p.m. Miroslava
Academic information system

Course syllabus 250703_DDP - Projekt I (SjF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 250703_DDP
Názov predmetu: Projekt I
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet-PhD (8 kreditov)
Obsah predmetu:
• Štúdium zadanej problematiky a rešerš.
• Vypracovanie projektu dizertačnej práce
• Postavenie téz dizertačnej práce


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 25. 06. 2019.

Type of output: