28. 1. 2020  7:54 Alfonz
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 250845_DDP - Projekt IV (SjF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 250845_DDP
Názov predmetu: Projekt IV
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet-PhD (10 kreditov)
Obsah predmetu:
• Metódy riešenia problému
• Modelovanie a simulácia
• Analýza výsledkov
• Formulovanie záverov
• Vypracovanie dizertačnej práce


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 25. 06. 2019.

Typ výstupu: