24. 1. 2020  4:42 Timotej
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 220849_DDP - Riadice systémy motorových vozidiel (SjF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Názov predmetu: Riadice systémy motorových vozidiel
Kód predmetu: 220849_DDP
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (10 kreditov)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je poskytnúť teoretické a praktické poznatky zo základov mikropočítačovej riadiacej techniky a jej uplatnenia pri riadení pohonných jednotiek motorových vozidiel a všetkých asistenčných systémov samotného vozidla.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Cieľom predmetu je poskytnúť teoretické a praktické poznatky zo základov mikropočítačovej riadiacej techniky a jej uplatnenia pri riadení pohonných jednotiek motorových vozidiel a všetkých asistenčných systémov samotného vozidla.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity: individuálne štúdium, projekty
 
Metódy a kritériá hodnotenia: záverečná skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 25. 06. 2019.

Typ výstupu: