19. 9. 2020  0:55 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 220849_DDP - Riadice systémy motorových vozidiel (SjF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Názov predmetu:
Riadice systémy motorových vozidiel
Kód predmetu:
220849_DDP
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (10 kreditov)
 
Vyučujúci:
prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je poskytnúť teoretické a praktické poznatky zo základov mikropočítačovej riadiacej techniky a jej uplatnenia pri riadení pohonných jednotiek motorových vozidiel a všetkých asistenčných systémov samotného vozidla.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Cieľom predmetu je poskytnúť teoretické a praktické poznatky zo základov mikropočítačovej riadiacej techniky a jej uplatnenia pri riadení pohonných jednotiek motorových vozidiel a všetkých asistenčných systémov samotného vozidla.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity:
individuálne štúdium, projekty
 
Metódy a kritériá hodnotenia:
záverečná skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 25. 06. 2019.

Typ výstupu: