25. 1. 2020  18:02 Gejza
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 220849_DDP - Riadice systémy motorových vozidiel (SjF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 220849_DDP
Názov predmetu: Riadice systémy motorových vozidiel
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (10 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Úvod do oblasti teórie riadenia, definícia základných pojmov. Štruktúra riadiaceho reťazca, analógové, číslicové a binárne riadenie. (dotácia 0/0)
2.Využitie a dôsledky uplatnenia mikroelektroniky v riadiacich systémoch motorových vozidieľ. Zber a spracovanie údajov, jednotlivé mechatronické podsystémy a prvky vozidla a komunikácie medzi nimi. (dotácia 0/0)
3.Modelovanie spaľovacích motorov pre účely návrhu riadiacich funkcii motora, stredno hodnotove modely, dynamika vzduchovej vetvy a palivovej vetvy motora. (dotácia 0/0)
4.Riadenie zážihových a vznetových motorov. Snímanie a spracovanie prevádzkových údajov. Regulácia chodu naprázdno, regulácia klepania, riadenie turbodúchadiel, riadenie prevádzy katalyzátora. (dotácia 0/0)
5.Aktívne a semiaktívne pruženie motorového vozidla, aktívne tlmenie vibrácií. (dotácia 0/0)
6.Asistenčné systémy motorového vozidla, ich návrh a optimálne riadenie. ABS a ESP. Uplatnenie princípov prediktívneho riadenia pri riadení motorového vozidla. (dotácia 0/0)


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 25. 06. 2019.

Typ výstupu: