19. 9. 2020  1:55 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 220849_DDP - Riadice systémy motorových vozidiel (SjF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
220849_DDP
Názov predmetu:
Riadice systémy motorových vozidiel
Ukončenie a kredity:
skúška-PhD (10 kreditov)
Obsah predmetu:
1.
Úvod do oblasti teórie riadenia, definícia základných pojmov. Štruktúra riadiaceho reťazca, analógové, číslicové a binárne riadenie. (dotácia 0/0)
2.Využitie a dôsledky uplatnenia mikroelektroniky v riadiacich systémoch motorových vozidieľ. Zber a spracovanie údajov, jednotlivé mechatronické podsystémy a prvky vozidla a komunikácie medzi nimi. (dotácia 0/0)
3.
Modelovanie spaľovacích motorov pre účely návrhu riadiacich funkcii motora, stredno hodnotove modely, dynamika vzduchovej vetvy a palivovej vetvy motora. (dotácia 0/0)
4.
Riadenie zážihových a vznetových motorov. Snímanie a spracovanie prevádzkových údajov. Regulácia chodu naprázdno, regulácia klepania, riadenie turbodúchadiel, riadenie prevádzy katalyzátora. (dotácia 0/0)
5.Aktívne a semiaktívne pruženie motorového vozidla, aktívne tlmenie vibrácií. (dotácia 0/0)
6.Asistenčné systémy motorového vozidla, ich návrh a optimálne riadenie. ABS a ESP. Uplatnenie princípov prediktívneho riadenia pri riadení motorového vozidla. (dotácia 0/0)


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 25. 06. 2019.

Typ výstupu: