24. 1. 2020  11:21 Timotej
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 250797_DDP - Teória zvárania, zlievania, obrábania a tvárnenia (SjF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 250797_DDP
Názov predmetu: Teória zvárania, zlievania, obrábania a tvárnenia
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (8 kreditov)
Obsah predmetu:
Zvariteľnosť ocelí a neželezných kovov.
Materiály foriem a ich vlastnosti. Javy na rozhraní kov-zlievarenská forma. Zlievarenské kovy a zliatiny a ich vlastnosti. Reológia kovov a zliatin. Vlastnosti kovov v čiastočne tuhom stave. Primárna kryštalizácia. Základné morfologické typy primárnej štruktúry. Procesy rýchleho tuhnutia. Procesy tuhnutia za účinku vysokého vonkajšieho tlaku. Procesy tuhnutia za účinku indukovaného silového prúdenia. Difúziou kontrolované tuhnutie.
Základné technologické pojmy obrábania, matematické modely výpočtov.
Optimalizácia výberu: rezných materiálov, rezných nástrojov, geometrie rezného klinu, podmienok rezania, rezného prostredia,
Tvárniteľnosť, plasticita izotropného a anizotropného kovu. Numerické analýzy procesov tvárnenia. Vysokopevné ocele pre tvárnenie.


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 25. 06. 2019.

Typ výstupu: