Jan 21, 2020   6:03 p.m. Vincent
Academic information system

Course syllabus CVSS - Celkový výsledok štátnej skúšky (ÚM - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: CVSS
Názov predmetu: Celkový výsledok štátnej skúšky
Ukončenie a kredity: štátna záverečná skúška (0 kreditov)
Obsah predmetu:
V tomto jazykovom variantu nie je obsah predmetu vložený.


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 02. 07. 2019.

Type of output: