9. 12. 2019  1:55 Izabela
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu CVSS - Celkový výsledok štátnej skúšky (ÚM - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: CVSS
Názov predmetu: Celkový výsledok štátnej skúšky
Ukončenie a kredity: štátna záverečná skúška (0 kreditov)
Obsah predmetu:
V tomto jazykovom variantu nie je obsah predmetu vložený.


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 02. 07. 2019.

Typ výstupu: