29. 5. 2020  19:47 Vilma
Akademický informační systém

Sylabus předmětu TV-II - TV/ZTV II (ÚM - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu:
TV-II
Názov predmetu:
TV/ZTV II
Ukončenie a kredity:
zápočet (1 kredit)
Obsah predmetu:
1.
Aerobik (dotácia 0/26)
 
a.
1-4: Nácvik základných krokov aerobiku a jednoduchej choreografie, posilňovanie základných svalových skupín.
b.5-7: Nácvik základných krokov step aerobiku , posilňovanie základných svalových skupín.
c.8-9: Nácvik zložitejších choreografií.
d.
10-13: Úvodná choreografia, posilňovanie s pomôckami ako gumy, činky a overball.

2.
Fitlopty (dotácia 0/26)
 
a.
1: Úvod do problematiky. Informácie o vplyve cvičení na zdravotné oslabenie, zásady správneho sedu na fitlopte a najčastejšie chyby pri sedení na fitlopte. Získanie základných údajov (vek, výška, hmotnosť, lateralita) študentov.
b.
2: Teoretické a praktické informácie o základoch techniky cvičenia na fitloptách. Oboznámenie sa so základnými druhmi a pojmami cvičenia na fitlopte. Ukážky a nácvik základov techniky.
c.3: Úvodné rozcvičenie - aerobik na lopte. Nácvik a zdokonaľovanie základných prvkov cvičenia na fitlopte, rovnovážne cvičenia v sede na lopte, práca s vlastnou váhou tela. Relaxačné cvičenie.
d.4: Úvodné rozohriatie a rozcvičenie celého tela. Cvičenie zamerané na posilňovanie a natiahnutie svalov trupu a horných končatín na hudbu, strečing.
e.
5: Rozcvičenie + Cvičenie zamerané na posilňovanie a natiahnutie brušných svalov, strečing.
f.
6: Rozcvičenie + Cvičenie zamerané na posilňovanie a natiahnutie dolných končatín, strečing.
g.
7: Rozcvičenie + Cvičenie zamerané na posilňovanie horných a dolných končatín s využitím ½ kg činiek, strečing.
h.8: Rozcvičenie + Cvičenie zamerané na uvoľnenie, posilňovanie a natiahnutie svalov krčnej, hrudnej a driekovej časti chrbtice s využitím fitlopty.
i.9: Rozcvičenie + Zábavné cvičenia individuálne, vo dvojiciach a v skupinách, strečing.
j.
10: Rozcvičenie + Cvičenie v stoji a v sede na podložke s využitím overballu, strečing.
k.
11: Rozcvičenie + Cvičenie v ľahu na boku, bruchu a na chrbte s využitím overballu, strečing.
l.12: Rozcvičenie + Posilňovacie cvičenia na fitlopte s využitím gumových expandrov, strečing.
m.
13: Získanie výstupných antropometrických údajov (vek, výška, hmotnosť) študentov. Udeľovanie zápočtov.

3.
Futbal (dotácia 0/26)
 
a.
1: Úvodná hodina.
b.
2-3: Využitie a zásady výberu miesta a stavania sa.
c.
4-6: Prihrávanie a spracovanie resp. preberanie lopty.
d.
7-8: Streľby, ako finálna herná činnosť vo futbale.
e.
9-10: Využitie vedenia lopty a obchádzania súpera na riešenie hernej situácie 1:1.
f.
11-13: Využitie obranných herných činností v obrannej fáze hry.

4.
Futsal (dotácia 0/26)
 
a.
1: Úvodná hodina.
b.2-3: Využitie a zásady výberu miesta a stavania sa.
c.
4-6: Prihrávanie a spracovanie resp. preberanie lopty.
d.
7-8: Streľby, ako finálna herná činnosť vo futsale.
e.
9-10: Využitie vedenia lopty a obchádzania súpera na riešenie hernej situácie 1:1.
f.
11-13: Využitie obranných herných činností v obrannej fáze hry.

5.
Volejbal (dotácia 0/26)
 
a.1: Úvodná hodina.
b.
2-3: Nácvik herných činností jednotlivca - odbíjanie obojručne zhora a zdola.
c.
4-6: Zdokonaľovanie herných činností jednotlivca - odbíjanie obojručne zhora a zdola. Nácvik a zdokonaľovanie útočného úderu, nahrávky.
d.7-8: Nácvik a zdokonaľovanie prihrávky - príjem podania a obrany v poli a na sieti(jednoblok, dvojblok).
e.
9-10: Nácvik základných herných kombinácii.
f.
11-12: Nácvik herného systému 2+4 a 1+5.
g.
13: Hra + udeľovanie zápočtov.

6.
Basketbal (dotácia 0/26)
 
a.1: Úvodná hodina.
b.2-3: Nácvik základných herných činností - vedenie lopty, prihrávka, uvoľňovanie sa bez a s loptou.
c.4-6: Nácvik streľby na kôš - jednou rukou sponad hlavy z miesta, streľba po dvojtakte, s treľba jednou rukou sponad hlavy vo výskoku - z blízkych vzdialeností.
d.
7-8: Nácvik základných obranných činností - bez lopty a s loptou.
e.
9-10: Nácvik útočnej kombinácie "hoď a bež" a útočnej kombinácie založenej na početnej prevahe útočníkov nad obrancami (2:1, 3:2).
f.
11-12: Nácvik útočnej kombinácie založenej na clonení a útočného systému 3-2 proti osobnému obrannému systému a osobný obranný systém.
g.
13: Hra + udeľovanie zápočtov.

7.
Posilňovňa (dotácia 0/26)
 
a.1-3: Oboznámenie sa s náčiním v posilňovni, ukážka a nácvik základných cvikov na jednotlivé svalové partie.
b.
4-5: Kruhový tréning na jednotlivých stanovištiach v posilňovni.
c.
6-7: Ukážka a nácvik cvikov na jednotlivé svalové partie bez použitia pridanej váhy (na fitlopte, BOSU, s expandrom).
d.8-12: Tréning na jednotlivé svalové partie.
e.13: Kruhový tréning a udeľovanie zápočtov.

8.
Plávanie (dotácia 0/26)
 
a.
1-3: Nácvik dýchania, kraulových a znakových nôh.
b.
4-6: Zdokonaľovanie kraulových a znakových nôh. Nácvik prsiarskeho záberu a kraulových a znakových paží.
c.
7: Vodné pólo a skoky do vody.
d.
8-11: Nácvik súhry plaveckých spôsobov kraul a znak.
e.
12: Skoky do vody.
f.
13: Vodné pólo a udelenie zápočtov.

9.
Spinning (dotácia 0/26)
 
a.1-13: Rôzne variácie bicyklovanie ako rovinka v sede, v stoji, kopec v sede a v stoji.

10.
Karate (dotácia 0/26)
 
a.1: Teoretický vstup do hodiny, stručné oboznámenie sa s históriou, filozofiou a etikou karate, vysvetlenie základných pojmov v karate, informácia o priebehu a spôsobu výučby.
b.2: Základy správneho dýchania a nácvik úderov "cuki", špecializovaná karate rozcvička, prekážková dráha, ľahké posilňovanie a spevňovanie celého tela.
c.
3: Zdokonaľovanie úderov "cuki" + nácvik príslušných blokov, práca vo dvojiciach, technika postojov, nôh a pohybu celého tela.
d.
4-7: Zdokonaľovanie úderov, blokov a premiestňovania sa, nácvik pádov (príp. opakovanie kotúľov vpred, vzad), nácvik a zdokonaľovanie kopov "geri vaza", práca vo dvojiciach.
e.8: Posilňovací blok - kruhový tréning zameraný na zvýšenie kondičných schopností.
f.
10-11: Praktické využitie jednotlivých techník vo dvojiciach, nácvik pák a využitie aj iných prvkov sebaobrany, "sparing" vo dvojiciach s výmenou partnerov.
g.
12-13: Dýchacie cvičenia, posilňovací blok na posilnenie celého tela, opakovanie.

11.Vodáctvo (dotácia 0/26)
 
a.
1-4: Stručná teória k predmetu, zásady bezpečnosti, manipulácia s kanoe, nasadanie na vodu, vystupovanie z lode, nácvik pádlovania na hladkej vode - hnacie zábery vpred a vzad, nácvik riadiacich záberov zadáka (kormidlovanie lode).
b.
5-7: Zdokonaľovanie hnacích záberov na hladkej vode, nácvik a zdokonalenie oblúkových záberov a príťahov, otáčanie lode na mieste, jazda vpred a kormidlovanie lode len z pozície zadáka, výmena postov (háčik, kormidelník - zadák).
c.
8-10: Nácvik a zdokonalenie jazdy v prúde, náklony lode, výjazdy do prúdu a z prúdu, zastavovanie v tečúcej vode.
d.
10-13: Ukončenie predmetu celodenným splavom na rieke Morava (cca 25km), praktické riešenie situácii, využitie poznatkov a zručností, základy záchrany a sebazáchrany na vode.

12.
Rafting (dotácia 0/26)
 
a.
1-4: Stručná teória k predmetu, zásady bezpečnosti, manipulácia s raftom, nasadanie na vodu, vystupovanie z lode, nácvik pádlovania vpred a vzad na hladkej vode - synchronizácia pádlovania v skupine, nácvik oblúkových záberov vpred v vzad, otáčanie plavidla na mieste.
b.
5-7: Zdokonaľovanie hnacích záberov na hladkej vode, zdokonalenie oblúkových záberov a príťahov, jazda v tečúcej vode, náklony v prúde, výjazdy do prúdu a z prúdu.
c.
8-13: 2-dňový kurz na tečúcej a divokej vode (ubytovanie na horskej chate), náučný film na chate + teória, praktické osvojenie si pádlovania v prúde (podľa stavu vody rieka Belá alebo umelý kanál v Liptovskom Mikuláši R6, rieka Hron R2), nadobudnutie praktických zručností jazdy na divokej vode, otáčanie v prúde, parkovanie na brehu, základy záchrany a sebazáchrany (práca s hádzačkou).


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 07. 04. 2020.

Typ výstupu: