25. 1. 2020  17:36 Gejza
Akademický informační systém

Sylabus předmětu D_DS - Dizertačná skúška (ÚM - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: D_DS
Názov predmetu: Dizertačná skúška
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (20 kreditov)
Obsah predmetu:
individuálny obsah skúšky pre každého študenta s využitím študentom vypracovaného dizertačného projektu k tejto skúške.


Poslednú zmenu urobila Ing. Andrea Bujdáková dňa 06. 09. 2019.

Typ výstupu: