27. 10. 2020  7:57 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informační systém

Sylabus předmětu D_DP_E-V - Dizertačný projekt - OPE V (ÚM - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Ústav manažmentu STU
Kód predmetu:
D_DP_E-V
Názov predmetu: Dizertačný projekt - OPE V
Ukončenie a kredity: zápočet (10 kreditov), klasifikovaný zápočet-PhD (10 kreditov)
Obsah predmetu:
Obsah predmetu stanovuje školiteľ v spolupráci s doktorandom.


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 05. 04. 2020.

Typ výstupu: