Mar 28, 2020   1:23 p.m. Soňa
Academic information system

Course syllabus D_DP_E-V - Dizertačný projekt - OPE V (ÚM - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: D_DP_E-V
Názov predmetu: Dizertačný projekt - OPE V
Ukončenie a kredity: zápočet (10 kreditov), klasifikovaný zápočet-PhD (10 kreditov)
Obsah predmetu:
Obsah predmetu stanovuje školiteľ v spolupráci s doktorandom.


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 02. 07. 2019.

Type of output: