Oct 27, 2020   7:33 a.m. Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Academic information system

Course syllabus D_DP_E-V - Dizertačný projekt - OPE V (ÚM - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Ústav manažmentu STU
Kód predmetu:
D_DP_E-V
Názov predmetu:
Dizertačný projekt - OPE V
Ukončenie a kredity: zápočet (10 kreditov), klasifikovaný zápočet-PhD (10 kreditov)
Obsah predmetu:
Obsah predmetu stanovuje školiteľ v spolupráci s doktorandom.


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 05. 04. 2020.

Type of output: