17. 1. 2020  15:25 Nataša
Akademický informační systém

Sylabus předmětu D_EO - Ekonomika odvetvia (ÚM - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: D_EO
Názov predmetu: Ekonomika odvetvia
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov), skúška-PhD (6 kreditov)
Obsah predmetu:
• Ekonomika SR a jej postavenie v rámci Európskej únie. Konkurenčná schopnosť ekonomiky a jej ukazovatele.
• Vplyv inovácií na výkonnosť a konkurencieschopnosť ekonomiky. Štruktúra ekonomiky SR, jej vývoj a štrukturálne zmeny.
• Charakteristika odvetvia a jeho vývoj. Postavenie odvetvia v štruktúre ekonomiky
• Vplyv odvetvia na ekonomický rast a konkurencieschopnosť. Úloha štátu pri rozvoji odvetvia
• Informatizácia spoločnosti a eGovernment. Podnikanie firiem


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 25. 10. 2019.

Typ výstupu: