Dec 13, 2019   9:40 a.m. Lucia
Academic information system

Course syllabus D_MAKRO - Makroekonómia (ÚM - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: D_MAKRO
Názov predmetu: Makroekonómia
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (6 kreditov)
Obsah predmetu:
1.makroekonómia (dotácia 2/0)
 
a.Teoretické a metodologické východiská makroekonómie.
b.Trh a mechanizmus jeho fungovania.
c.Teórie ekonomického rastu.


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 25. 10. 2019.

Type of output: