28. 1. 2020  7:29 Alfonz
Akademický informační systém

Sylabus předmětu D_PGC - Pedagogická činnosť (ÚM - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: D_PGC
Názov predmetu: Pedagogická činnosť
Ukončenie a kredity: zápočet (0 kreditov), klasifikovaný zápočet-PhD (0 kreditov)
Obsah predmetu:
Vedenie seminárov


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 02. 07. 2019.

Typ výstupu: