Jan 25, 2020   7:19 p.m. Gejza
Academic information system

Course syllabus D_VPAKT - Vedecké a publikačné aktivity (ÚM - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: D_VPAKT
Názov predmetu: Vedecké a publikačné aktivity
Ukončenie a kredity: zápočet (0 kreditov), klasifikovaný zápočet-PhD (0 kreditov)
Obsah predmetu:
Ide o veľmi individuálne aktivity, ktoré sa viažu k téme doktorandskej práce.


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 02. 07. 2019.

Type of output: