24. 10. 2020  0:35 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D_VPAKT - Vedecké a publikačné aktivity (ÚM - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Ústav manažmentu STU
Kód predmetu:
D_VPAKT
Názov predmetu:
Vedecké a publikačné aktivity
Ukončenie a kredity: zápočet (0 kreditov), klasifikovaný zápočet-PhD (0 kreditov)
Obsah predmetu:
Ide o veľmi individuálne aktivity, ktoré sa viažu k téme doktorandskej práce.


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 05. 04. 2020.

Typ výstupu: