18. 9. 2020  8:46 Eugénia
Akademický informační systém

Sylabus předmětu D-PS1-AI - Predmet špecializácie Aplikovaná informatika I (FEI - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
D-PS1-AI
Názov predmetu: Predmet špecializácie Aplikovaná informatika I
Ukončenie a kredity:
skúška-PhD (10 kreditov)
Obsah predmetu:
• Juhás: Petriho siete a ich aplikácie
• Grošek: Algebrické metódy v kryptografii
• Drozda: Teória a metodológia modelovania, simulovania a vyhodnocovania výkonnosti bezdrôtových sietí
• Nemoga: Protokoly pre bezpečnú skupinovú komunikáciu
• Oravec: Teória a metodológia strojového učenia a umelej inteligencie
• Šrámka: Anonymná komunikácia
• Vojvoda: Teória a metodológia kryptoanalýzy prúdových šifier
• Zajac: Princípy kryptografického inžinierstva


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 07. 2019.

Typ výstupu: