28. 9. 2020  11:15 Václav
Akademický informační systém

Sylabus předmětu D-PS2-AI - Predmet špecializácie Aplikovaná informatika II (FEI - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
D-PS2-AI
Názov predmetu:
Predmet špecializácie Aplikovaná informatika II
Ukončenie a kredity:
skúška-PhD (10 kreditov)
Obsah predmetu:
Obsahom predmetu sú nasledovné témy študijného odboru:
-Pokročilé metódy analýzy a syntézy Petriho sietí (prof. Gabriel Juhás)
-Postkvantová kryptografia (prof. Otokar Grošek)
-Mobilné výpočty (Privatdozent Martin Drozda)
-Schémy na zdieľanie tajomstva (doc. Karol Nemoga)
-Rozpoznávanie vzorov pre biometriu a komunikačné siete (doc. Miloš Oravec)
-Ochrana súkromia v sieťových a mobilných aplikáciách (doc. Michal Šrámka)
-Steganografia a stegoanalýza (doc. Milan Vojvoda)
-Kryptoanalýza (doc. Pavol Zajac)


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 07. 2019.

Typ výstupu: