23. 1. 2020  0:37 Miloš
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D-PS1-ENE - Predmet špecializácie Elektroenergetika I (FEI - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: D-PS1-ENE
Názov predmetu: Predmet špecializácie Elektroenergetika I
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (10 kreditov)
Obsah predmetu:
Izolačné systémy v elektroenergetických zariadeniach
Metalické a optické vodiče a káble v elektroenergetike
Elektrické stanice
Ekonomika elektroenergetických systémov
Svetelnotechnické merania svetelných zdrojov a svietidiel
Riadenie elektrizačnej sústavy


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 07. 2019.

Typ výstupu: