28. 1. 2020  20:38 Alfonz
Akademický informační systém

Sylabus předmětu D-VP4E-JE - Vedecká práca IVe (FEI - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: D-VP4E-JE
Názov predmetu: Vedecká práca IVe
Ukončenie a kredity: zápočet (15 kreditov)
Obsah predmetu:
V tomto jazykovom variantu nie je obsah predmetu vložený.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 10. 07. 2019.

Typ výstupu: