24. 10. 2020  14:21 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D-PS1-MS - Predmet špecializácie Mechatronika I (FEI - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
D-PS1-MS
Názov predmetu:
Predmet špecializácie Mechatronika I
Ukončenie a kredity:
skúška-PhD (10 kreditov)
Obsah predmetu:
Kmitanie mechanických systémov (Kutiš, Goga).
Mechanika kompozitných a multifunkcionálnych materiálov a štruktúr (Murín, Kutiš).
Modelovanie viazaných polí (Kutiš, Murín).
Vyspelé štruktúry mechatronických systémov automobilov a elektromobilov (Ferencey, Bugár).
Energetické a trakčné systémy automobilov a elektromobilov (Ferencey, Bugár).
Metódy a princípy navrhovania mechatronických systémov automobilov a elektromobilov (Ferencey, Bugár).
Moderné prístupy v riadení mechatronických systémov I (Kozák, Huba, Rosinová, Kozáková).
Moderné prístupy v riadení mechatronických systémov II (Kozák, Huba, Rosinová, Kozáková).
Riadenie mechatronických systémov v prostredí internetu (Žáková, Huba)
Hierarchické vnorené systémy automobilov (Fuchs, Drahoš).
Komunikačné systémy v automobiloch (Podhoranský, Drahoš).
Smart systémy a mikrosystémy technológií v automobiloch (Šturcel, Drahoš).
Algoritmy a štruktúry riadenia pohybu (Huba, Ferencey).


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 10. 07. 2019.

Typ výstupu: