22. 1. 2020  9:37 Zora
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D-PS1-RK - Predmet špecializácie Robotika a Kybernetika I (FEI - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: D-PS1-RK
Názov predmetu: Predmet špecializácie Robotika a Kybernetika I
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (10 kreditov)
Obsah predmetu:
Teoretické východiská súvisiace s témou dizertačnej práce so zameraním na moderné metódy teórie riadenia, spracovanie informácií, robotiku a umelú inteligenciu.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 11. 07. 2019.

Typ výstupu: