Sep 20, 2020   4:28 p.m. Ľuboslav, Ľuboslava
Academic information system

Course syllabus BP0_IT_B - Bakalársky projekt 0 (FIIT - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Kód predmetu:
BP0_IT_B
Názov predmetu:
Bakalársky projekt 0
Ukončenie a kredity:
zápočet (2 kredity)
Obsah predmetu:
- Práca na vybranom projekte
- Štúdium príslušných výskumných prác pod dohľadom mentora


Poslednú zmenu urobila RNDr. Marta Gnipová dňa 19. 07. 2019.

Type of output: